Järnvägskrogen
Järnvägsgatan 14, Staffanstorp
Telefon: 046-199 188

OBS! Vid bokning av bord ske enbart via telefon.

Mail: info@jarnvagskrogen.nu